Voorzitter districtsbestuur Overijssel VVN
Boegbeeld en het gezicht van District en Afdelingen
Organisatie |

Veilig Verkeer Nederland

Op 29 september 2022 viert Veilig Verkeer Nederland (VVN) haar 90-jarige bestaan. In deze tijd is er in het verkeer veel veranderd. Wat niet veranderd is, is dat verkeersveiligheid iedereen aan gaat; of je nu op de fiets zit of een vrachtwagen bestuurt. In het verkeer ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Je hebt oog voor elkaar en houdt rekening met andere, soms meer kwetsbare, weggebruikers.

Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich vrijwillig inzetten voor en een bijdrage leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. Het gaat vaak ook om gedrag. En zo met een gedragsverandering in het verkeer leveren we een bijdrage aan de missie van VVN: iedereen veilig over straat.  Vele duizenden vrijwilligers zetten zich als (lokale) verkeersouder, verkeerskundig consulent, campagneteamlid of anders in voor Veilig Verkeer Nederland.

VVN is een vereniging, met een landelijk bestuur en met 12 districten. Dat wil zeggen in iedere provincie één. Het district Overijssel kent vier bestuursleden: voorzitter, penningmeester, secretaris en een regionaal portefeuillehouder. Het district is onderdeel van de regio Oost (met Gelderland en Flevoland), dat een aantal beroepskrachten heeft. Het district kent 22 lokale afdelingen en twee werkgroepen (geen bestuur maar een coördinator).

Recent is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid door de provincie vastgesteld, waarin de risico gestuurde aanpak centraal staat. Het district Overijssel werkt in het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid samen met partners, zoals de ANWB, gemeenten, OM, politiek, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden. In de uitvoering faciliteert het district de gemeenten/afdelingen de projecten (de analyse van verkeersveiligheid in de wijk).

Functie | Voorzitter districtsbestuur Overijssel VVN

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Het districtsbestuur vergadert periodiek (10 keer per jaar) en twee keer per jaar is er een overleg in de districtsledenvergadering (DLV).

De belangrijkste taken van de voorzitter:

 • Je denkt mee over het te voeren beleid en rolt het vastgestelde beleid verder uit.
 • Je leidt de bestuurs- en districtsledenvergaderingen.
 • Je bent belast met de leiding van het district, leidt de bestuursvergaderingen, overlegt regelmatig met andere districten en vertegenwoordigt de vereniging in het district.
 • Je bent de vertegenwoordiger van VVN in het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid provincie Overijssel en contactpersoon van de gedeputeerde met Verkeer in portefeuille.
 • Je bent een belangrijke ‘linking pin’ in de driehoek van het landelijk bestuurslid en de beroepskracht (het Bureau in Amersfoort).
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede coördinatie, communicatie en uitvoering van bestuurswerkzaamheden.
 • Je neemt waar nodige initiatieven en zorgt voor een goede uitvoering van genomen bestuursbesluiten.

HUIDIGE SPEERPUNTEN
Deze sluiten aan bij de speerpunten uit het meerjarig beleidsplan van Veilig Verkeer Nederland landelijk:

 1. Educatie: aandacht (ook digitaal) voor de leerlingen van het Primair Onderwijs en de Senioren, waaronder het schoolverkeersexamen, scootmobielcursus, e-bike-project en opfriscursussen.
 2. Campagne voeren: ‘de scholen zijn weer begonnen’, Bob, MONO, snelheid en fietsverlichting.
 3. Burgerparticipatie: het organiseren van de betrokkenheid van bewoners bij het signaleren van onveilige omgevingen bij school en/of buurt en meewerken aan het oplossen ervan.
 4. N-wegen: de N-wegen blijken extra gevaarlijk. De gevaarlijkste wegen vormen de inzet van de lobby naar de provincie in verband met de Provinciale Statenverkiezingen in 2023.

Daarnaast is het een opgave om digitale producten/social media beter te gebruiken en de opgave om vrijwilligers te werven en te behouden, zowel voor de lokale besturen als voor diverse projecten en activiteiten.

KERNCOMPETENTIES
Voor alle personen die zich voor VVN inzetten, gelden de onderstaande kerncompetenties:

 • Het belang van VVN dient altijd voorop te staan.
 • Een open en loyale houding op sociaal- en maatschappelijk gebied.
 • Open staan voor verbeteringen die de vereniging ten goede komen.
 • Streven naar een optimaal werkklimaat.
Bruggenbouwer Inspirator Verbinder Organisator Pragmatisch Diplomatiek Teamspeler Empathisch Probleemoplossend Positief
Profiel
 • Je hebt minimaal een HBO/ werk- en denkniveau en bestuurlijke ervaring.
 • Kennis en ervaring met het verenigingsleven is een pré.
 • Een bestuurder met interesse in verkeersveiligheid met een brede maatschappelijke scope.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt oor en oog voor – kritische – informatie van de achterban.
 • Je gaat veranderingen en nieuwe uitdagingen niet uit de weg.
 • Je beschikt over een maatschappelijk netwerk.

Persoonlijke competenties
Competenties behorende bij de voorzitter:

 • Je kunt op diplomatieke wijze leidinggeven en partijen met elkaar verbinden.
 • Je beschikt over een positieve uitstraling en een probleemoplossend – en empathisch vermogen.
 • Je hebt coachende manier van samenspraak en overtuigingskracht.
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden en bouwt het bestuurlijke netwerk verder uit.

Bevoegheden
Alle bevoegdheden van een districtbestuurder zijn terug te vinden in de statuten van de vereniging en het districtsreglement.

Aanbod | VVN biedt

Een geweldig netwerk van bevlogen medewerkers en vrijwilligers, waar jij je toegevoegde waarde komt brengen. Met een gemiddelde inzet en de kans om deel te nemen aan activiteiten van Veilig Verkeer Nederland in je omgeving. De benoemingstermijn is drie jaar, die éénmaal verlengd kan worden.

Daarnaast een maandelijkse vergoeding van € 45,– met een kilometervergoeding van € 0,28. Onkosten worden vergoed. Veilig Verkeer Nederland heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten, deze verzekering geeft een secundaire dekking. Daarnaast is voor bestuursleden een  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een VOG-verklaring wordt gevraagd.

De geschatte inzet is gemiddeld 6-8 uur per week. Het district Overijssel VVN hecht eraan een afspiegeling te zijn van de samenleving en streeft naar een zo divers mogelijk samengesteld bestuur.

Procedure | Gesprekken in oktober/november

De begeleiding van de procedure ligt bij K+V in Veenendaal. De gesprekken naar aanleiding van je kandidatuur bij K+V vinden plaats in oktober/november; de kandidaatspresentatie wordt gepland medio november. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland in tweede helft van november. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van het districtsbestuur, de regiobestuurder en een beroepskracht.

Beoogd is de voordracht van de voorzitter in de voorjaarsvergadering van de Districtsledenvergadering Overijssel voorjaar 2023 te bekrachtigen. Vanaf 1 januari 2023 aanstaande is de overdracht gepland.

Geïnteresseerd

VVN hecht eraan een afspiegeling te zijn van de samenleving en streeft naar een zo divers mogelijk samengesteld bestuur.

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde voorzittersfunctie, dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 24 oktober 2022 te uploaden. Heb je inhoudelijke vragen; bel of mail Helga Bijker (06-2269 8599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Voorzitter districtsbestuur Overijssel VVN
Vrijwillig
6-8 uur per week

SOLLICITEER DIRECT