Voorzitter Nationaal Bestuur van de Nationale Vereniging De Zonnebloem

Boegbeeld opent belangrijke deuren voor de Zonnebloem
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

De Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het al bijna 75 jaar om mensen. De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend te kunnen laten deelnemen, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. ‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander. Dit betekent in de praktijk, dat deelnemers een marktconforme prijs betalen, zodat ze gelijkwaardig onderdeel zijn van de samenleving. Belangrijk is dat de wens van de deelnemer leidend is; hij of zij bepaalt de activiteiten. De vrijwilligers doneren in tijd, niet in geld. In de praktijk zijn veel vrijwilligers echter ook donateur. Met meer dan 95 professionals van het nationaal bureau in Breda ondersteunt de Zonnebloem ruim 33.000 vrijwilligers in Nederland.

De Zonnebloem is een op en top vrijwilligersorganisatie, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Kernwaarden van de vereniging zijn sociaal, optimistisch, betrokken en integer. Vrijwilligers, deelnemers, donateurs en beroepskrachten vormen samen de ambassadeurs van een organisatie, die maatschappelijk het verschil maakt. Op landelijk niveau bestuurt het Nationaal Bestuur de Vereniging en legt ze verantwoording af aan de Nationale Vergadering (ledenraad van 25 leden). Het Nationaal Bestuur houdt toezicht op de Directie en het te voeren beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging, inclusief MPS de Zonnebloem BV, de dochterorganisatie waar het riviercruiseschip onder valt. Het Nationaal Bestuur staat de Directie bij in de aan haar gemandateerde taken en bevoegdheden met raad en advies. Het Nationaal Bestuur bestaat uit vijf tot maximaal negen leden, waarbij het gaat om een evenwichtige samenstelling van leden uit de Vereniging en ‘externen’. Alleen de voorzitter wordt in functie benoemd.

Functie

Voorzitter Nationaal Bestuur van de Nationale Vereniging De Zonnebloem

Wat ga je doen als voorzitter?

De komende periode staan een paar uitdagende opgaven op het programma.

De doelgroep van de Zonnebloem bestaat potentieel uit één miljoen deelnemers; van deze doelgroep wordt nog lang niet iedereen bereikt. Hier liggen de komende jaren volop kansen. Het is voor de toekomst van de Vereniging van groot belang om het imago en de zichtbaarheid te vergroten.

Belangrijk is, dat de Zonnebloem zich presenteert als een organisatie, die oud en jong met elkaar verbindt. De jongerenafdelingen -voor deelnemers vanaf 18 jaar- hebben onlangs meer ruimte gekregen en de verwachting is dat hun aantal de komende jaren flink gaat groeien.

Het huidige beleidsplan loopt tot 2023. Er ligt een belangrijke opgave bij de voorzitter, het Nationaal Bestuur en nationaal bureau om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar. Een beleidsplan, waar innovatie, duurzaamheid (‘Hoe kunnen we onze doelgroep ook in de toekomst optimaal blijven bedienen?’) en digitalisering ook een centrale plek krijgen. Waardoor de vernieuwingskracht een belangrijke impuls krijgt. Tevens is het van belang om de samenwerking en de cohesie in de gehele organisatie te verstevigen waarbij de focus ligt op De Zonnebloem in plaats van op de eigen afdeling. Dit laatste zal mogelijk een belangrijke impuls leveren aan de opvolging van de besluiten zoals de Nationale Vergadering deze neemt.

Naast de uitdagende opgaven heb je formele taken als voorzitter van het Nationaal Bestuur en van de Nationale Vergadering.

Als voorzitter van het Nationaal Bestuur focus je op de vraag in hoeverre de Directie haar taken binnen de grenzen van het mandaat uitoefent en of de Directie de besluiten van het Nationaal Bestuur goed voorbereidt en uitvoert. Het Nationaal Bestuur vergadert zes keer per jaar als Bestuur, plus vier keer per jaar met de Nationale Vergadering. Twee keer per jaar spreekt het Nationaal Bestuur de Ondernemingsraad over de gang van zaken binnen de beroepsorganisatie. Jaarlijks spreekt het Nationaal Bestuur samen met de Directie de accountant over het verslag van de accountant en de jaarrekening.

Het Nationaal Bestuur is een collectief bestuur, dat:

 • De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid draagt en uitoefent.
 • Verantwoording aflegt aan de Nationale Vergadering zowel intern als aan de belanghebbenden.
 • Zorgt voor goed functionerend Nationaal Bestuur en Directie (benoemen, beoordelen, schorsen, ontslaan van de Directie en voordragen, schorsen en ontslaan van de leden van het Nationaal Bestuur).
 • De profielschets en procedure van de leden van het Nationaal Bestuur en Directie vaststelt.
 • Zorg draagt voor goed functionerend intern toezicht.
 • Functioneert als adviseur en klankbord van de Directie.
 • Integraal toeziet op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging.
Visionair Communicatief Inspirerend Verbindend Boegbeeld Omgevingssensitief Overtuigingskracht Netwerker Strateeg

Profiel

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Gelet op de samenstelling van het Nationaal Bestuur, bij voorkeur met een achtergrond in de zorg.
 • Je hebt grote affiniteit met de doelstelling van de Zonnebloem, zowel met mensen met een lichamelijke beperking als met een organisatie waar veel vrijwilligers actief zijn.
 • Je zoekt een zinvolle nevenfunctie, waarbij je maatschappelijk het verschil maakt.
 • Je hebt veel bestuurlijke ervaring en beschikt over een breed netwerk, waardoor je gemakkelijk deuren opent voor de Zonnebloem.
 • Je hebt het vermogen om op een natuurlijk wijze de voorzittersfunctie in te vullen.
 • Je beschikt over het inzicht in en overzicht van de taken en functies van het Nationaal Bestuur en Directie.
 • Door je uitstraling en eigenschappen vervul je een natuurlijke rol in het extern vertegenwoordigen van de Zonnebloem.

Aanbod

WAT MAG JE VAN DE ZONNEBLOEM VERWACHTEN?

 • Een plezierig Nationaal Bestuur waar je samen met een aantal onlangs gestarte enthousiaste leden de koers uitzet voor de komende jaren, om stappen te zetten en samen te bouwen aan de toekomst van de Zonnebloem.
 • Zinvol werk binnen een maatschappelijke organisatie om samen doelstellingen, vernieuwingen en verbeteringen te realiseren.
 • Ruimte voor innoveren en pionieren.
 • Een benoeming voor twee termijnen van vier jaar.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een oriënterend gesprek bij K+V.
De eerste gesprekken met de selectiecommissie zijn op woensdag 12 oktober. De selectiecommissie bestaat uit drie leden van het Nationaal Bestuur.
Beoogd is de voorzitter in de Nationale Vergadering eind 2022 te benoemen. Zes weken voorafgaand aan de vergadering is de procedure afgerond.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze positie? We vragen je uiterlijk 19 september aanstaande te reageren via www.kv.nl door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.