Voorzitter Raad van Toezicht voor Riwis Zorg & Welzijn

Integrale denker, uitdagend en dienstbaar
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Riwis Zorg & Welzijn

Riwis Zorg & Welzijn, begeleidt mensen met complexe psychische of psychosociale hulpvragen en kwetsbare ouderen op de levensgebieden die voor hen van belang zijn. De combinatie van GGZ en VVT brengt een bijzondere dynamiek, een breder (zorg)landschap om rekening mee te houden en samenwerkingen te bewerkstelligen. Daarbij loopt Riwis voorop als het gaat om partnerschap in de regio.

Riwis begeleidt mensen vanuit hun eigen geschiedenis, eigen doelen, in hun eigen omgeving en sociale contacten binnen hun eigen mogelijkheden. De overtuiging “Geloof in eigen kunnen” is sinds jaar en dag verankerd in het hart van de organisatie. Het geloof in eigen kunnen versterken, zowel bij cliënten als medewerkers. Riwis maakt mensen bewust wat daarvoor nodig is en helpt ze dat te bereiken. De organisatie richt zich daarbij op vier levensgebieden: psychisch welbevinden, gezondheid, participatie en woon- en leefomstandigheden. Medewerkers zijn trots op hun werk en zeer betrokken bij de cliënten.

Het hoofdkantoor van Riwis is gevestigd in Apeldoorn, van daaruit is men ook zeer aanwezig en actief in de regio. Met 700 medewerkers, 240 vrijwilligers en 33 stagiaires begeleiden en verzorgen zij de 1.320 cliënten met psychische, sociaal-maatschappelijke hulpvragen en de 350 cliënten in de ouderen- en thuiszorg.

Wil je meer weten over Riwis en haar dienstverlening? Ga naar de website of kijk het filmpje:


Abonneren

Functie

Voorzitter Raad van Toezicht

Riwis heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook is de RvT graag dichtbij en heeft een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Daarbij speelt de voorzitter een essentiële rol als regelmatige sparringpartner voor de bestuurder. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governancecode.

Bestuur en toezicht – De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken, is gebaseerd op vertrouwen en biedt ruimte om de productieve dialoog verder uit te bouwen. De dynamiek in de zorg vraagt een actieve rol van de RvT. De RvT besteedt veel aandacht aan toekomstige ontwikkelingen. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter komt per 1 januari 2023 deze positie vrij in de raad.

Modern toezicht – De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders. Het is uitdagend om de juiste balans te vinden tussen de leefwereld van de cliënt en de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee functioneert de RvT als professioneel team vanuit dialoog en openheid naar elkaar toe.

Ontwikkelingen en doelstellingen

Voor de organisatie en daarmee ook de Raad van Toezicht staan de komende jaren een aantal ontwikkelingen en doelstellingen centraal. Extern is deze gericht op stakeholdermanagement, het veranderende zorglandschap en nieuwe mogelijkheden in de vorm en samenwerkingen. De complexere (oudere) doelgroep, robotisering, het grillige sociale domein en het anticiperen op de levensloopsloopgedachte. Intern zal met name de inrichting van de processen, cultuur & werkwijze, kwaliteit van zorg en medewerkers, eigenaarschap, de arbeidsmarkt en integraal leidinggeven centraal staan. Daarnaast besteedt de Raad zelf ook aandacht aan hoe zij modern toezichthouderschap invullen met elkaar, hoe dit gedragen wordt en zichtbaar is.

Integraal Visie Laagdrempelig Autonoom Relativerend Besluitvaardig Strategisch Scherpzinnig

Profiel

Integrale denker, uitdagend en dienstbaar

Integrale denker

Per definitie ben je op zoek naar verschillende perspectieven en heb je een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en te doen. Je bent op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen, wil het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen. Daarbij ben je communicatief sterk. De verschillende gremia voelen zich verbonden met de organisatie, versterken elkaar en voelen zich gehoord en gezien. Informatie wordt gedeeld en opgevraagd zodat deze gebruikt kan worden bij visievorming en verdere uitvoering van de strategie.

Uitdagend

Je brengt nieuwe inzichten en inspiratie door deze zelf te zoeken en te delen. Je daagt anderen uit dit ook te doen en stimuleert lef doordat andere perspectieven altijd ingebracht mogen worden. Op zoek naar wie het weet, het beste idee, de dialoog. Op zoek naar de eigenwijsheid van de mensen. Dit doe je door ook de vraag achter de vraag te durven stellen en scherpte in de discussie te houden. Vanuit vertrouwen zodat alles bespreekbaar wordt en zorgen gedeeld kunnen worden. Met de nodige dosis humor en relativeringsvermogen.

Dienstbaar

De rol van de voorzitter vraagt schakelkracht in acteren en dienstbaarheid. De ene keer sturend, de andere keer ruimte gevend aan de ander of alleen luisteren. Afhankelijk van wat het proces, de Raad van Toezicht, de organisatie of de bestuurder nodig heeft. Je bent daarbij sensitief en durft verschillende stijlen te hanteren zonder jouw rolvastheid te verliezen.

Wat breng je mee?

We zoeken een vaardige voorzitter met toezichthoudende ervaring of kwaliteiten, een vanzelfsprekende autoriteit die weet waar zij/hij het over heeft. Je hebt visie over en kennis van het zorglandschap en de (toekomstige) ontwikkelingen, of weet dat heel snel tot je te nemen. Daarnaast snap je de context en de dynamiek van de (lokale) overheid. Jouw affiniteit met de doelgroepen en cliënten van Riwis is sterk zichtbaar en je hebt genoeg tijd beschikbaar om deze rol als voorzitter te vervullen.

Aanbod

Stimulerende rol met impact

Een mooie kans om maatschappelijk betrokken te zijn, jouw ervaringen te delen en in te zetten voor het geloof in eigen kunnen van de cliënten van Riwis.

De RvT-leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

ontmoeten en de dialoog

De oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats in week 34 en 35. Daarna volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie bij Riwis in Apeldoorn. Deze staan gepland op woensdag 7 en maandag 12 september. De procedure is gericht op afronding  half september en deelname aan de RvT per 1 januari 2023.

Geïntereseerd

Toezichthouder die dichtbij wil zijn?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan voor 22 augustus door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie, zij is van 14 juli tot 2 augustus op vakantie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.