Voorzitter voor Sportvisserij MidWest Nederland

Verbindend en strategisch leider
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland is een regionale koepelorganisatie van ongeveer 100 hengelsportverenigingen die samen ruim 155.000 sportvissers vertegenwoordigt. Het gebied beslaat Noord Holland, Utrecht, Flevoland en delen van Zuid Holland en Gelderland. Met een professionele werkorganisatie gehuisvest in Heiloo, een bestuur en vele vrijwilligers zet de federatie zich in voor de spotvissers en verenigingen. De federatie is aangesloten bij Sportvisserij Nederland, lid van NOC*NSF, waarmee nauw wordt samengewerkt. Samen met de andere zes federaties en Sportvisserij Nederland vormen we het kenniscentrum voor de hengelsport.

De dagelijkse werkzaamheden van Sportvisserij MidWest Nederland worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Heiloo. Hier werken meer dan vijftien medewerkers onder leiding van de directeur aan de sportvisserij in de regio. Het gaat hierbij om:

 • Ondersteuning van verenigingen, hoofddoelstelling van de federatie
 • Het behouden en verkrijgen van het recht om te mogen vissen in zoveel mogelijk wateren in MidWest Nederland
 • Het streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, gevarieerde en duurzame visstanden in de wateren van MidWest Nederland, die interessant zijn voor de verschillende vormen van hengelsport
 • Een goede bereikbaarheid en bevisbaarheid van de viswateren in MidWest Nederland
 • Het werken aan herkenbaarheid en zichtbaarheid en het imago van de sportvisserij en het vergroten van de achterban

Het bestuur bestaat uit een achttal bestuurders dat leiding geeft aan en verantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van Sportvisserij MidWest Nederland.

Wij zoeken een voorzitter die verbindend en besluitvaardig aan de slag gaat voor de hengelsport. Een persoon die echt samen wil optrekken en sterk in zijn of haar schoenen staat en samen wil zorgen dat kinderen van nu ook later lekker kunnen vissen! Ben jij deze persoon?

Functie

Voorzitter

De rol van voorzitter is belangrijk. Zeker in de huidige fase die gekenmerkt wordt door transitie. In samenwerking met Sportvisserij Nederland en andere federaties is een organisatie-ontwikkeltraject gaande. Doel is om samen tot een vorm te komen waarbij de hengelsportverenigingen en hun leden (de sportvissers) het beste gefaciliteerd kunnen worden en waarin belangen van de hengelsport optimaal worden behartigd. Een uitdaging waarin jij een rol speelt in de verdere ontwikkeling van een organisatie die raakvlak heeft met verschillende sectoren zoals sport, recreatie, water, natuur en milieu. Daarnaast ben je met medebestuurders bezig met de regionale zaken. De focus ligt hier op het verbinden. En dit in een breed perspectief: van de verenigingen aan de serviceorganisatie, verenigingen aan elkaar verbinden en samen vormgeven aan het beleidsplan. Daarnaast is belangenbehartiging essentieel. Hier betreft het de samenwerking met veel partijen en de belangen van de sportvisser hierin. En het tonen en communiceren van de toegevoegde waarde van sportvissen. En als laatste speerpunt is er de stabilisatie van de werkorganisatie. Hoe richten we de werkorganisatie in om de service te bieden die nodig is en hoe gaan we het beleid goed uitvoeren in samenwerking?

De rol is bezoldigd en kost ongeveer 4 uur per week aan tijd.

Communicatief Strategisch Professioneel Onderzoeken Inspirerend Sensitief Relaties aangaan Besluitvaardig

Profiel

Je beschikt over gedegen bestuurlijke capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent van nature een verbinder, benaderbaar, betrokken en beschikt dan ook over zeer goede contactuele en sociale vaardigheden. Je bent in staat om de complexe vraagstukken rond sportvisserij en de plaats van de federatie tot de kern terug te brengen, waarbij je deze voor iedereen begrijpelijk verwoord. Je onderkent en benoemt hierbij eventuele schijnbare tegenstellingen en bent vindingrijk in het overbruggen van deze tegenstellingen. Je bent een strategisch denker, die oog heeft voor incidenten, maar vast houdt aan de visie en (middel)-lange termijndoelstellingen. Altijd gericht op de bedoeling van de ledenorganisatie. De voorzitter

 • Draagt, samen met overige bestuursleden en de directeur, zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de organisatie, het werkplan en de begroting.
 • Geeft vorm, richting en inhoud aan een proces om samen met de leden, Sportvisserij Nederland en andere federaties te werken aan toegevoegde waarde voor de sportvisser.
 • Leidt de vergaderingen van het bestuur en de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hierbij horen de inhoudelijke voorbereiding en het zorgen voor een pro actieve besluitvorming.
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten (o.a. waterschappen, terreinbeheerders, Sportvisserij Nederland en onze leden).
 • Volgt externe (relevante) ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op en met onze organisatie.
 • Is betrokken bij de ontwikkeling van een groeiende, professionele, autonoom werkende werkorganisatie.
 • Is werkgever van de directeur.
 • Heeft ervaring met een organisatie, bij voorkeur een vereniging, in transitie en werkt vanuit de bedoeling.

Aanbod

Ben jij die betrokken en ervaren bestuurder die samen met de andere bestuursleden, de werkorganisatie en de actieve vrijwilligers richting en inhoud wil geven aan de ambities en de toekomst van de federatie? Ben jij een echte verbinder, zit samenwerken en netwerken je in het bloed en heb je aantoonbare affiniteit met de hengelsport? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van vier jaar, die verlengd kan worden. Het bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij MidWest Nederland is een bezoldigde rol inclusief een onkosten- en reiskostenvergoeding. Daarnaast wordt kleding ter beschikking gesteld.

Procedure

De sollicitatietermijn sluit op 2 oktober 2022. De werving wordt begeleid door K+V. Na het verstrijken van de reactie termijn bekijken K+V en Sportvisserij MidWest Nederland alle binnengekomen reacties en worden geïnteresseerden uitgenodigd om kennis te komen maken met een selectie commissie die bestaat uit vijf mensen afkomstig uit het bestuur en twee aangesloten verenigingen. We streven naar een divers samengesteld bestuur.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06- 4387 3326). Hij begeleidt deze werving.

Kandidaten die worden uitgenodigd kunnen worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een goedgekeurde VOG (gericht op informatie, geld, zakelijke transacties en aansturen van organisatie en kwetsbare personen) is vereist.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.