Verbindend, strategisch leider

Drimmelen
Organisatie |

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Sportvisserij Zuidwest Nederland is een regionale koepelorganisatie van ongeveer 200 hengelsportverenigingen die samen ruim 185.000 sportvissers vertegenwoordigt. Het werkgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslaat de provincies Noord-Brabant, Zeeland en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland.

De organisatie wordt gevormd door het bestuur, directie, medewerkers en vele vrijwilligers. De dagelijkse werkzaamheden van Sportvisserij Zuidwest Nederland worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Drimmelen. Hier werken elf medewerkers onder leiding van de directeur aan de sportvisserij in de regio. Het gaat hierbij om:

 • Ondersteuning van verenigingen
 • Het behouden en verkrijgen van het recht om te mogen vissen in zoveel mogelijk wateren in zuidwest Nederland
 • Het streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, gevarieerde en duurzame visstanden in de wateren van zuidwest Nederland, die interessant zijn voor de verschillende vormen van hengelsport
 • Een goede bereikbaarheid en bevisbaarheid van de viswateren in zuidwest Nederland
 • Het werken aan herkenbaarheid, zichtbaarheid en het imago van de sportvisserij en het vergroten van de achterban

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur van drie mensen en het algemeen bestuur van acht personen. Sportvisserij Zuidwest Nederland is lid van de koepelorganisatie Sportvisserij Nederland.

Functie | Voorzitter

De rol van voorzitter is belangrijk. Zeker in de huidige fase die gekenmerkt wordt door transitie. In samenwerking met Sportvisserij Nederland en de andere federaties is een organisatieontwikkel-traject gaande. Doel is om samen tot een vorm te komen waarbij de hengelsportverenigingen en hun leden (de sportvissers) het beste gefaciliteerd kunnen worden en waarin belangen van de hengelsport optimaal worden behartigd. En dit in een complex veld met verschillende sectoren zoals sport, recreatie, water, natuur en milieu. Het organisatieontwikkeltraject kent een aantal scenario’s en hierin worden in de komende tijd samen keuzes gemaakt. Helder is dat er zaken gaan veranderen de komende jaren. Voor de voorzitter is dit één van de belangrijkste opgaven. Daarnaast ben je met mede-bestuurders actief met de regionale zaken. Ook hier is een transitie gaande. Nu de bureau-organisatie de afgelopen jaren professioneler is geworden, is de beweging ingezet om van een puur uitvoerend bestuur naar een primair beleidsvoerend, voorwaardenscheppend en toezichthoudend bestuur door te groeien. Ook in deze beweging is de voorzitter belangrijk en regisserend in het samenspel tussen bestuur, directie en bureau. Meer op afstand en op hoofdlijnen sturen zijn kenmerken die hierbij passen en aansluiten bij de ontwikkeling van een groeiende en steeds professionelere werkorganisatie. Uiteraard moet dit alles in continue goede verbinding gebeuren met de leden en belangrijke partners, maar wel vanuit een helder leiderschap met regie en initiatief.

De rol is onbezoldigd en kost ongeveer 4 uur per week aan tijd.

Communicatief Duidelijk Strategisch Visie Professioneel Inspirerend Sensitief Sturend Relaties aangaan Initiatief Stevig

Profiel

Je beschikt over gedegen bestuurlijke capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent van nature een verbinder, benaderbaar, betrokken en beschikt dan ook over zeer goede contactuele en sociale vaardigheden. Je opereert vanuit een visie en bent besluitvaardig. Je bent communicatief sterk en in staat om de complexe vraagstukken rond sportvisserij en de plaats van de federatie tot de kern terug te brengen, waarbij je deze voor iedereen begrijpelijk verwoordt. Je onderkent en benoemt hierbij eventueel schijnbare tegenstellingen en bent vindingrijk in het overbruggen van deze tegenstellingen. Je bent een strategisch denker, die oog heeft voor incidenten, maar vast houdt aan de visie en (middel)-lange termijndoelstellingen. Je bent altijd gericht op de bedoeling van de ledenorganisatie.

 • Draagt, samen met overige bestuursleden en de directeur, zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de vereniging
 • Geeft vorm, richting en inhoud aan een proces om samen met de leden tot een nieuw beleidsplan voor de federatie te komen
 • Leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • Stimuleert en inspireert het bestuur en bureau in haar taken en verantwoordelijkheden
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en buiten (onder andere waterschappen, terreinbeheerders en onze leden)
 • Volgt externe (relevante) ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op en met de organisatie
 • Is portefeuillehouder met betrekking tot HR aangelegenheden van de organisatie en ondersteunt bij de ontwikkeling van een groeiende, professionele, autonoom werkende werkorganisatie
 • Heeft ervaring met een organisatie, bij voorkeur een vereniging, in transitie en werkt vanuit de bedoeling.
Aanbod

Ben jij die ervaren bestuurder, verbindend en duidelijk, die samen met de andere bestuursleden, de werkorganisatie en de actieve vrijwilligers richting en inhoud geeft aan de ambities en de toekomst van de federatie? Ben jij de verbinder, zit samenwerken en netwerken je in het bloed en heb je aantoonbare affiniteit met de hengelsport? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar, die verlengd kan worden. Het bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij Zuidwest Nederland is een onbezoldigde rol, waarvoor je een onkosten- en reiskostenvergoeding ontvangt, naast eigentijdse communicatiemiddelen in bruikleen. Een rol die belangrijk is en er toe doet in deze periode van transitie.

Procedure

De sollicitatietermijn sluit op 6 februari aanstaande. De procedure start met een kennismaking bij K+V en daarna volgt een gesprek in Drimmelen met een delegatie van het bestuur en het bureau.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326). Bel ook rustig op om te sparren over deze mooie rol of wat meer achtergrond informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.