Betrokken leider; stuwt met warme zakelijkheid de ontwikkeling tot expertorganisatie

Utrecht
Organisatie |

AxionContinu

Gepassioneerd werken aan het bieden van waardevolle zorg door te denken in kansen en mogelijkheden. In wat er wél kan. Dat kenmerkt hoe we bij AxionContinu kijken naar werk, de organisatie en naar de zorg als geheel. Daarbij is het glas altijd halfvol, ook in situaties waarin het perspectief beperkt is. Niet voor niets is het motto: AxionContinu. Optimisten in de zorg AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie en biedt hoogwaardige zorg en behandeling aan (met name) ouderen met een complexe zorgvraag; thuis of in een van de veertien locaties in Utrecht en omgeving. We hanteren daarbij drie kernwaarden; Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Als echte vakmensen zijn we trots op ons beroep, willen erin uitblinken en vinden het belangrijk om onszelf voortdurend te ontwikkelen. We willen topzorg bieden en continu verbeteren, omwille van de cliënt. Wie de locaties bezoekt, merkt dat we ons werk ook leuk vinden. We hebben vooral plezier in wat we bereiken en in samen de verantwoordelijkheid nemen, intern én extern.

Structuur en kengetallen – De zorguitvoering is geordend in drie divisies: Verzorgd Wonen, Revalidatie & Herstel, en Thuis, wordt ondersteund door afzonderlijke stafdiensten, en staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur. De productgroepen hebben gezamenlijk ruim 4.500 cliënten in zorg; de omzet bedraagt ca. € 120 mio. en AxionContinu telt 2.170 medewerkers (ca. 1.250 fte) en 1.000 vrijwilligers. Meer informatie vind je op de website en in de publicaties.

­­Visie en koers – AxionContinu verschuift het gangbare zorgvizier van ziekte naar gezondheid. De zorg – en bij uitstek de divisie Revalidatie & Herstel – moet mensen in staat stellen zo lang en goed mogelijk zelfstandig te functioneren. Essentieel is goed functioneren te bevorderen (preventie) en in geval van ziekte de gevolgen te beperken en mogelijk te keren (behandeling). De sterke toename van zorgvragers en beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals vereist ook anders organiseren. AxionContinu wil nieuwe, slimme technieken omarmen, gebruiken en aanleren. Kennis(deling) en innovatie zijn tevens onmisbaar om de beoogde expertrol te vervullen. De samenwerking met keten- en netwerkpartners wordt geïntensiveerd om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te leveren, waarbij de cliënt zich vloeiend door de hele zorgketen kan bewegen. Samengevat kiest AxionContinu als speerpunten ‘expert in de zorg’, dé werkgever en dé samenwerkingspartner.

De divisie Revalidatie & Herstel is een betrouwbare partner in het zorgnetwerk van Utrecht en omgeving en werkt nauw samen met ziekenhuizen, huisartsen en collega-instellingen. Om ook de expertrol te borgen en te versterken worden intern belangrijke ontwikkelslagen gemaakt in zowel de organisatie als de uitvoering van specialistische revalidatiezorg in de geriatrische behandelcentra De Parkgraaf en Domstate en in Zorghotel De Wartburg. Op deze locaties wordt hard gewerkt aan het verbreden en verdiepen van de expertfunctie, vanuit een klantwaarde gedreven organisatie. Zorg wordt verleend op diverse gespecialiseerde afdelingen, zoals CVA, orthopedie, oncologie, cognitieve revalidatie, hart- en longproblematiek en ook op een covid-unit. De ambitie om ook hiervoor een leeromgeving te creëren en meer wetenschappelijk onderzoek te doen, blijkt uit het ondertussen ingezette traject om te komen tot een Topcare accreditatie-traject.

Organisatorische positionering – De divisie Revalidatie & Herstel wordt aangestuurd door een MT, onder leiding van de divisiedirecteur en wordt gevormd door de Zorgmanager, de Manager Behandelaren, de Coördinerende Arts en de Manager Facilitair. De Zorgmanager geeft leiding aan afdelingsmanagers, die nauw samenwerken met de kwaliteitsverpleegkundigen, en twee tot drie afdelingen onder zich hebben. Daarnaast rapporteren de Coördinerend verpleegkundigen (14), Flexpool, Center (frontoffice) en de Roosteraars aan de Zorgmanager.

Context

Als nieuwe Zorgmanager krijg je een belangrijke rol en medeverantwoordelijkheid in een ambitieuze koers en een omvangrijk ontwikkelprogramma. Beide hebben én vragen volop aandacht, mede als uitvloeisel van een recentelijk herijking, ingezet door een nieuw aangetreden Raad van Bestuur (2020) en verder geconcretiseerd en focus gegeven door de onlangs gestarte nieuwe divisiedirecteur. In de beoogde vernieuwing ligt de nadruk op zorginnovatie, Topcare, verdieping van kwaliteitsprocessen, een gezonde bedrijfsvoering en alles wat de medewerkers uitdaagt en laat floreren (ontwikkeling, samen leren, arbeidsmarkt, binden & boeien en aandacht).

De functie van Zorgmanager is nieuw en is onderdeel van een structuuraanpassing, die beter past op de beoogde groei- en ontwikkelingsfase van de divisie. Speerpunt hierin is vooral het beter positioneren en benutten van de kwaliteit en potentie van verzorgenden en verpleegkundigen. Daartoe werken zorgafdelingen met een duidelijk takenpakket en met de inzet van senior en kwaliteitsverpleegkundigen. Met de daarop herijkte verantwoordelijkheid en focus van de Afdelingsmanagers komt er meer aandacht voor teams, medewerkers en doelgroepen. Met de gelijkwaardig aan de Manager Behandelaren en de Coördinerende Arts ingerichte rol en positie van de Zorgmanager, krijgt hun positie en vermogen meer strategische aandacht en borging op MT-niveau. Ook versterkt dat de slagkracht van het MT, nodig om de ambitieuze doelen in expertise, innovatie en marktpositie te realiseren.

Functie | Zorgmanager Divisie Revalidatie & Herstel

Uitdaging en ambitie

Van jou als nieuwe Zorgmanager wordt een activerende rol verwacht in het realiseren van de gestelde ambities in termen van resultaten, medewerkers en organisatie. Voor je managers, medewerkers en collega MT-leden ben je een inspirerende leider, die met warme zakelijkheid de divisie door ontwikkelt tot een echte expertorganisatie. Je geeft de benodigde ruimte en richting met heldere kaders (koers, doelen en handelingsruimte), terwijl je ook de doelrealisatie bewaakt en stuurt. Daarbij nodig en daag je verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden uit tot eigenaarschap, ondernemerschap, het adopteren van vernieuwing en het blijven ontwikkelen.

Daartoe agendeer, stuur en geef je aandacht aan thema’s als klantwaarde, de lerende organisatie, arbeidsmarkt en digitalisering. Met de hoogwaardige kennis en expertise waarover deze divisie beschikt creëer je een inspirerende en leergierige omgeving waarin innovatie, kwaliteit, kennisontwikkeling, transmurale samenwerking en ondernemerschap centraal staan. In de dagelijkse werkelijkheid zorg je voor een vloeiende klantreis voor cliënten, goede bezetting op de capaciteit en een optimaal verloop van cliëntenstromen. Met overzicht en elan stuw je de ontwikkeling en realisatie van topzorg, en positioneer je AxionContinu als de transmurale expert in de regio.

Kort samengevat; een natuurlijke leider die vanuit visie de ontwikkeling stimuleert en stuurt.

Natuurlijk leiderschap Ambitieus Betrokken Innovatief Focus Open Evenwichtig Ontwikkeling Groei Zakelijk Uitnodigend Samenwerkend Relatiegericht Humor & plezier Faciliterend

Profiel
 •  meerjarige ervaring in managementfunctie in de zorg, ruime ervaring met hoogwaardige zorg en dynamische patiëntlogistiek;
 • aanspreekbare motivatie of betrokkenheid met de revalidatiesector: heeft duidelijk beeld bij karakteristiek en uitdagingen van revalidatie en transmurale markt; heeft warm hart voor de revalidant;
 • echt ontwikkelingsgerichte leider; gericht op ontwikkeling en vooruitgang, samenwerking en groei; betrokken, coachend en faciliterend, relatiegericht, met veranderkundige kennis;
 • duidelijke visie op relatie zorgmedewerker, kwaliteit, expertise en ontwikkeling; inspireert en nodigt anderen uit zich daaraan te verbinden; in staat het te vertalen naar een uitdagende werkomgeving;
 • conceptuele denker: doorziet snel samenhang en vertaalt nieuwe ideeën in kansen, concepten en strategische plannen; natuurlijke aanjager van ontwikkeling en innovatie, met participatie en draagvlak;
 • bedrijfsmatig voldoende onderlegd; analytisch inzicht en vermogen om bedrijfsvoering te doorzien en resultaatgericht te sturen op exploitatie en bezetting; ervaring in business development
 • Je leiderschapsstijl is verbindend, krachtig en evenwichtig: uitnodigend en uitdagend, geduldig en volhardend, faciliterend en realiserend; een leider die geniet van kwalitatieve verbeterslagen en groei van verzorgenden, verpleegkundigen en managers, en daarin resultaten kan aantonen;
 • communiceert makkelijk en helder met betrokkenen en partijen op alle niveaus, luistert goed;
 • organisatiesensitief; snapt de sturingsmechanismes van een grotere organisatie en weet balans te houden tussen wat daarin hoort en wat werkt.
 • als persoon ben je evenwichtig en positief ingesteld; onder druk blijf je in positie, dialoog en balans; als nodig geef je tegengas of beweeg je mee; altijd open, in verbinding en met humor;
 • HBO+/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met verpleegkundige achtergrond

Last but not least: in persoonlijkheid en gedrag ben je echt een boegbeeld van AxionContinu: je leeft de kernwaarden Aandacht, Vakmanschap en Plezier; je bent toegankelijk en mensgericht, opgewekt en positief ingesteld. Je denkt en handelt in wat wél mogelijk is; bij jou is het glas altijd half vol!

Aanbod

Werken in modern gehuisveste revalidatiecentra met enthousiaste en gedreven collega’s. Een werkomgeving met ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling, samen met collega’s die graag innoveren om met vakmanschap, aandacht en plezier onze cliënten de beste zorg te bieden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao VVT (FWG 70). Daarnaast heeft AxionContinu goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie kan worden ingevuld tussen 32 en 36 uur.

Procedure

Het selectietraject bevat na een kort oriënterende ronde bij K+V, uit gesprekken met de selectiecommissie bij AxionContinu (tweede helft juni) en daarna met twee breed samengestelde adviescommissies vanuit de werkorganisatie (lijn, staf en medewerkers).
De procedure is ingericht op afronding zo spoedig mogelijke indiensttreding.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je zo spoedig mogelijk te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je in je reactie opnemen of stellen aan Chris Boven die de procedure begeleidt (06-10 743 267).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Zorgmanager Divisie Revalidatie & Herstel
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.